Oproti předchozí verzi je ORIS Manager přímo zaintegrován v OE12. Najdete ho v menuWeb, Zde zašktněte volbu Použít ORIS Poté se vám v této nabídce v pravé části objeví nabídka funkcí z ORISu. Nelprve použijte volbu Web - ORIS - Nastavení Zde propojte závod z ORISu s lokálním závodem. V horní části vyberte pomocí tlačítka Hledat zkratku oddílu. V prostřední čísti je přednastaven interval, ve kterém se budou vyhledávat závody. Lze jej případně přenastavit. Pak klikněte na Hledat a vyberte požadovaný závod (POZOR - prozatím nedošlo k dohodě mezi Krammerem a Bestíkem a nelze vybrat tzv. lokální závody) Poté už jen vše potvrďte.

Vlastní umport přihlášek se provádí ve stejném menu. Nejprve stáhněte kategorie Web - ORIS - kategorie a poté už rovnou přihlášky Web - ORIS - Přihlášky. Pokud pořádáte závody, kde se rozdelují kategorie podle rankingu, pak stáhnetě i ranking Stáhnout - Ranking a poku pořádátě áčkový žebříček s předlosovanou startovkou mládeže a juniorů, pak použijte ještě volbu Stáhnout - rozlosování dorostu a juniorů, kde budete vyzváni k zadání souboru s předlosovanou startovkou (musíte si předem stáhnout ze stránek ČSOS) a k zadání pořadového čísla závodu. Tím se pro dané kategorie automaticky vytvoří tzv. startovací bloky, které při generování startovky zajistí správné pořadí závodníků.